Logo Halte Werk schaduw
Halte Werk

Vernieuwende professionals met een service-mentaliteit

Halte Werk is de sociale dienst van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL). Halte Werk biedt klanten arbeidskansen, hulp en financiële ondersteuning als zij zelf niet een volledig minimuminkomen kunnen verdienen. Wij werken op het gebied van handhaving, zelfstandigen, jongeren en schuldhulpverlening ook voor andere gemeenten.

De taak van Halte Werk is omvangrijk: zoveel mogelijk inwoners van de HAL-gemeenten naar arbeidsvermogen ‘te werk’ helpen. Onze ambitie is niet gering: gestart om inwoners nog sneller, efficiënter en beter van dienst te zijn.

Wij zijn een jonge organisatie die zich nog volop ontwikkelt. Voor onze medewerkers betekent dit dat zij veel kansen krijgen om mee te denken. Ze hebben een hoog kennisniveau en zijn servicegericht naar de klant, maar ook naar elkaar.

Wij zoeken collega's met de durf en vaardigheid om nieuwe mogelijkheden te zien. Wij bieden naast een eigen inbreng, veel werkplezier en de mogelijkheid om werk en privé met elkaar te combineren. 
Bekijk onze website voor meer informatie. 

Medewerkers bij Halte Werk

Yaser Dara’ibaf

Coördinator Bedrijfsvoering & Bijzondere regelingen

Esther Mak

Klantmanager

Yaser Dara’ibaf

Coördinator Bedrijfsvoering & Bijzondere regelingen

Onze organisatie is ambitieus, leergierig, volop in beweging en biedt de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling.

Sinds 1 januari 2015 is Halte Werk een feit. Een intergemeentelijk sociale dienst, waarbij de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk hun krachten hebben gebundeld op het gebied van de Participatiewet. Wij voeren taken uit op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg. Dit doen wij voor ongeveer 190.000 inwoners. Onze organisatie is ambitieus, leergierig en volop in beweging. Klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, vakmanschap en passie voor je werk zijn voor ons belangrijk.

Sinds de oprichting van Halte Werk ben ik werkzaam als coördinator op de afdeling Bedrijfsvoering & Bijzondere regelingen. De organisatie is nog jong en groeiend waardoor ik dagelijks voldoende uitdagingen tegenkom. Als coördinator kan je hierdoor meestal niet terugvallen op routine. Je dient in deze functie voortdurend te improviseren. Het werk is erg afwisselend en uitdagend. Het meewerken en meedenken aan de verandertrajecten, er deel van uit te maken en mogelijkheden helpen te creëren, ervaar ik als zeer positief in deze functie.

Ik hecht veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling. De uitdaging in het werk, de dynamiek van de organisatie en de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling maken het voor mij waardevol om voor Halte Werk te werken.

Esther Mak

Klantmanager

Bij de nieuwe organisatie Halte Werk wordt ook de inzet en betrokkenheid van de medewerkers gevraagd, wat hier werken erg leuk maakt.

In 1998 ben ik stage gaan lopen bij een gemeente als Bijstandsconsulent en ben daarna niet meer uit dit werkveld gegaan. Vanaf augustus 2005 werkte ik als Klantmanager bij de gemeente Alkmaar. Per 1 januari 2015 is de afdeling Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Alkmaar overgegaan in Halte Werk. Dit is een samenwerkingsverband van de Sociale Diensten van de gemeenten Heerhugowaard Alkmaar en Langedijk.

Bij de invulling van de nieuwe organisatie Halte Werk wordt ook de inzet en betrokkenheid van de medewerkers gevraagd, wat hier werken erg leuk maakt. Bij Halte Werk zal meer de nadruk gelegd worden op flexwerken. Dit biedt de mogelijkheid om ook thuis te werken en je werktijden flexibel in te delen. En buiten dat en uiteraard belangrijk is, dat de sfeer en de collegialiteit tussen de collega’s erg goed en leuk is!

Niet alleen de naam van mijn functie verandert vaak, ook in de bijstandswet vinden keer op keer wijzigingen en veranderingen plaats. Hierdoor blijft het werk nooit hetzelfde. Bij de uitvoering van de Bijstandswet wordt met een bepaalde doelgroep gewerkt. Deze doelgroep is door de crisis wel iets breder geworden. Voor mij ligt de uitdaging in deze verschillende doelgroepen te motiveren en te bewegen naar re-integratie/arbeidsmarkt. Als Klantmanager heb je hierbij veel vrijheid, je beheert je eigen caseload.

Contactinformatie

Bezoekadres
Mallegatsplein 10
1815 AG ALKMAAR

Postadres
Postbus 8002
1802 KA ALKMAAR

telefoon14 072
emailpost@haltewerk.nl
websitewww.haltewerk.nl