Logo Halte Werk schaduw
Halte Werk

Vernieuwende professionals met een service-mentaliteit

Halte Werk is de sociale dienst van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL). Halte Werk biedt klanten arbeidskansen, hulp en financiële ondersteuning als zij zelf niet een volledig minimuminkomen kunnen verdienen. Wij werken op het gebied van handhaving, zelfstandigen, jongeren en schuldhulpverlening ook voor andere gemeenten.

De taak van Halte Werk is omvangrijk: zoveel mogelijk inwoners van de HAL-gemeenten naar arbeidsvermogen ‘te werk’ helpen. Onze ambitie is niet gering: gestart om inwoners nog sneller, efficiënter en beter van dienst te zijn.

Wij zijn een jonge organisatie die zich nog volop ontwikkelt. Voor onze medewerkers betekent dit dat zij veel kansen krijgen om mee te denken. Ze hebben een hoog kennisniveau en zijn servicegericht naar de klant, maar ook naar elkaar.

Wij zoeken collega's met de durf en vaardigheid om nieuwe mogelijkheden te zien. Wij bieden naast een eigen inbreng, veel werkplezier en de mogelijkheid om werk en privé met elkaar te combineren. 
Bekijk onze website voor meer informatie. 

Medewerkers bij Halte Werk

Esther Mak

Klantmanager

Esther Mak

Klantmanager

Bij de nieuwe organisatie Halte Werk wordt ook de inzet en betrokkenheid van de medewerkers gevraagd, wat hier werken erg leuk maakt.

In 1998 ben ik vanuit mijn stage bij een gemeente als bijstandsconsulente begonnen en ben daarna het werkveld niet meer uitgegaan. In 2005 ben ik bij de gemeente Alkmaar komen werken als bijstandsconsulent 27+. In 2015 is de afdeling Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Alkmaar overgegaan in Halte Werk. Dit is een samenwerkingsverband van de Sociale Diensten van de gemeente Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk.

Halte Werk is een organisatie waarbij nadruk wordt gelegd op flexwerken. Dit biedt de mogelijkheid om thuis te werken en je werktijden flexibel in te delen. Hierdoor is het ook makkelijker om aan te sluiten op de doelgroep waarmee je werkt, zoals op locatie werken.

Per 2016 heb ik de overstap gemaakt naar het Jongerenloket van Halte Werk. Hierbij richt ik mij specifiek op de doeltroep van 16 tot 23 jaar afkomstig van praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en Entree onderwijs (MBO1). Voor deze doelgroep werken wij nauw samen met de scholen zodat er een warme overdracht kan plaatsvinden op het moment dat het op school niet lukt of er geen passende uitstroom is. Daarnaast speelt er veel rond het vraagstuk 18-/ 18+ waardoor er goede samenwerking is met de afdelingen jeugd en WMO.

Het is een veelzijdige functie, met veel vraag om maatwerk, wat dit werk zo leuk maakt. Mooi is om deze jongeren weer perspectief te bieden en stappen te zien maken, al is het maar een kleine stap!

Contactinformatie

Bezoekadres
Mallegatsplein 10
1815 AG ALKMAAR

Postadres
Postbus 8002
1802 KA ALKMAAR

telefoon14 072
emailpost@haltewerk.nl
websitewww.haltewerk.nl