Maak kennis met ons

Katinka Hutten

Programmaleider Duurzaamheid

Gemeente Heerhugowaard

Esther Mak

Klantmanager

Halte Werk

Ymke van der Sloot

Stafmedewerker, Projectleider, Procesbegeleider en Coach

Gemeente Hoorn

Katinka Hutten

Programmaleider Duurzaamheid, 

Gemeente Heerhugowaard

Als je zelf kansen ziet en pakt, is er altijd veel mogelijk

Na een studie Internationale Betrekkingen en een stage bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, belandde Katinka Hutten (25) bij de gemeente Heerhugowaard. Daar startte ze in het voorjaar van 2016 als trainee. Hoewel een gemeentecarrière misschien niet voor de hand ligt met een op het buitenland gerichte opleiding, is het voor Katinka een bewuste keuze. ‘In een gemeente zit je dichtbij het resultaat. Je ziet direct waar je het voor doet.’
 
Dat was ook een van de redenen om voor de overheid te kiezen. ‘Je wilt iets wezenlijks bijdragen aan de maatschappij. Bij de overheid heb ik het gevoel dat dit goed mogelijk is.’ Een bijdrage leveren doet Katinka inmiddels als trekker van het programma Duurzaamheid. Binnen een jaar wist ze de stap te maken van trainee tot programmaleider. Daar legt ze zich toe op het realiseren van de gemeentelijke duurzaamheidsambities. Dat betekent onder meer dat Heerhugowaard in 2030 niet meer energie verbruikt dan het opwekt.
 
Vond ze het dan niet lastig om als nieuwkomer bij de gemeente om deze ambitie handen en voeten te geven? ‘Dat is natuurlijk wel spannend ja. Maar het is vooral ook heel uitdagend. Ik ben dan ook blij dat de begeleiding vanuit de organisatie goed is. Daarin krijg ik ook het vertrouwen dat ik mijn werk goed kan doen.’
 
Vertrouwen is volgens Katinka per definitie een van de pluspunten van het werken bij Heerhugowaard. Doordat de werktijden veelal flexibel zijn in te delen, is werk en privé goed te combineren. Daarnaast is er ruimte voor eigen initiatief. ‘Als je zelf kansen ziet en pakt, is er altijd veel mogelijk’. En ook niet onbelangrijk; vanuit haar woonplaats Amsterdam is Heerhugowaard makkelijk te bereiken.

Esther Mak

Klantmanager, 

Halte Werk

Bij de nieuwe organisatie Halte Werk wordt ook de inzet en betrokkenheid van de medewerkers gevraagd, wat hier werken erg leuk maakt.

In 1998 ben ik stage gaan lopen bij een gemeente als Bijstandsconsulent en ben daarna niet meer uit dit werkveld gegaan. Vanaf augustus 2005 werkte ik als Klantmanager bij de gemeente Alkmaar. Per 1 januari 2015 is de afdeling Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Alkmaar overgegaan in Halte Werk. Dit is een samenwerkingsverband van de Sociale Diensten van de gemeenten Heerhugowaard Alkmaar en Langedijk.

Bij de invulling van de nieuwe organisatie Halte Werk wordt ook de inzet en betrokkenheid van de medewerkers gevraagd, wat hier werken erg leuk maakt. Bij Halte Werk zal meer de nadruk gelegd worden op flexwerken. Dit biedt de mogelijkheid om ook thuis te werken en je werktijden flexibel in te delen. En buiten dat en uiteraard belangrijk is, dat de sfeer en de collegialiteit tussen de collega’s erg goed en leuk is!

Niet alleen de naam van mijn functie verandert vaak, ook in de bijstandswet vinden keer op keer wijzigingen en veranderingen plaats. Hierdoor blijft het werk nooit hetzelfde. Bij de uitvoering van de Bijstandswet wordt met een bepaalde doelgroep gewerkt. Deze doelgroep is door de crisis wel iets breder geworden. Voor mij ligt de uitdaging in deze verschillende doelgroepen te motiveren en te bewegen naar re-integratie/arbeidsmarkt. Als Klantmanager heb je hierbij veel vrijheid, je beheert je eigen caseload.

Ymke van der Sloot

Stafmedewerker, Projectleider, Procesbegeleider en Coach, 

Gemeente Hoorn

'Don’t try to change the wind, adjust your sails'

Don’t try to change the wind, adjust your sails.’ Dat is voor mij de manier waarop ik in het leven sta, samen met mijn twee tieners in het prachtige Hoorn.
 
In de 15 jaar dat ik voor de gemeente Hoorn werk heb ik verschillende kansen gekregen en gevonden om mijzelf verder te ontwikkelen. Van projectassistent allochtonenbeleid naar beleidsmedewerker Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Van beleidsmedewerker naar stafmedewerker afdeling Stadsontwikkeling en nu sinds kort ook projectleider Participatieplatform en Innovatie-agenda.
 
Naast de verschillende taken die ik voor en met de teammanagers uitvoer ben ik ook regionaal actief als procesbegeleider en gecertificeerd coach. Deze opleidingen heb ik vanuit mijn opleidingsbudget kunnen volgen. Samen met mijn collega’s heb ik geconstateerd dat ik vooral energie krijg van het in beweging krijgen van individuen en groepen en het leggen van verbanden daartussen. Ik geloof namelijk dat elk doel bereikt kan worden, als je het maar echt wilt. In mijn rol als procesbegeleider ben ik helemaal in mijn element. Ik ontmoet veel nieuwe mensen en zie verschillen zowel qua inhoud van het werk als de cultuur binnen de teams en regiogemeenten. Ik kan hierdoor mijn netwerk nog beter inzetten.
De combinatie van inhoud, contact met collega’s en de inwoners van de gemeente Hoorn maken dat ik blij ben om hier te werken!

Deelnemende organisaties