Maak kennis met ons

Koen Snijders

Adviseur Planning & Control

Gemeente Hoorn

Marcel Levering

gebiedsregisseur de BUCH

De BUCH

Aris Bakker

Kwaliteitsbeoordelaar Gebiedsteams 1.Hoorn

Gemeente Hoorn

Koen Snijders

Adviseur Planning & Control, 

Gemeente Hoorn

De mooiste dingen in het leven komen per toeval op je pad. De mate waarin je dat toeval weet te pakken en er iets mee weet te doen bepaalt het succes.

In augustus 2015 viel mijn oog per toeval op een vacature bij de gemeente Hoorn, voor de functie van adviseur planning & control. Na 5,5 jaar werkzaam geweest te zijn bij een energiebedrijf in Amsterdam Zuid-Oost als administrateur, was ik toe aan een nieuwe omgeving, een nieuwe ervaring, een volgende stap.
Van een resultaat gedreven organisatie met winstoogmerk als  belangrijkste pijler naar een overheidsorganisatie waar de samenleving centraal staat, is een forse stap. Niet gehinderd door enige relevante kennis van bestuurlijke organisaties nam ik een forse sprong in het diepe.
 
In korte tijd heb ik, mede dankzij mijn collega’s, ontzettend veel geleerd, gezien en gedaan.
De planning & control cyclus, sparren en adviseren, werken in en met de regio, projectmedewerker en projectleider, deze taken en rollen hebben allemaal een plekje in mijn weekplanning. Ik probeer dicht bij de afdeling te staan waarvoor ik adviseur ben, met als doel ze financieel “in control” te laten zijn. Daarbij maak ik gebruik van mijn kennis van de organisatie door bij vraagstukken de collega’s met de juiste kennis bij elkaar te brengen. Om zo gezamenlijk aan een oplossing of antwoord te werken.
Daar is iedereen bij gebaat, de inwoners van de gemeente Hoorn voorop.
 
Dat is uiteindelijk voor mij de grootste motivatie en drijfveer: direct iets kunnen bijdragen aan mijn persoonlijke leefomgeving. Dit, in combinatie met mijn collega’s, de geboden kansen en mogelijkheden, maakt voor mij dat de gemeente Hoorn eerlijk en oprecht een “great place to work” is. 

Marcel Levering

gebiedsregisseur de BUCH, 

De BUCH

Collega’s zijn goed benaderbaar, behulpzaam, denken positief kritisch mee en geven het gevoel er samen voor te gaan.

Na ruim 5 jaar bij gemeente Bergen en 9 jaar bij gemeente Castricum als projectleider Gebiedsontwikkeling, ben ik per  1 januari 2017 benoemd als gebiedsregisseur Heiloo bij de werkorganisatie BUCH. Ik sta midden in de samenleving, op zoek naar initiatieven en signalen. Daarvoor ga ik in gesprek met inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties. Netwerken en verbinden, samen met partijen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en wie wat gaat doen. Vanuit de gedachte van faciliterende overheid en zelfredzaamheid. Samen bereiken we meer.

Hoewel de werkorganisatie nog maar net is gestart, merk ik dat er in de organisatie een hoge mate van collegialiteit is: collega’s zijn goed benaderbaar, behulpzaam, denken positief kritisch mee en geven het gevoel er samen voor te gaan. Uiteraard zijn er door de fusie ook collega’s die nog zoekende zijn in de nieuwe organisatie en werkwijze. Die probeer ik waar ik kan te helpen, begrip te tonen en waar het nodig is bespreekbaar te maken in de organisatie.

Ik ben inwoner van Heiloo en kan als medewerker van de BUCH iets doen voor onze samenleving. Het is een heel mooi dorp in een mooie regio. De mogelijkheid om te flex- en thuiswerken is ideaal als de thuissituatie erom vraagt. En door de fusie heb ik er een heleboel leuke en interessante collega’s bij gekregen. Door de interne en externe krachten te bundelen bereiken we meer.

Aris Bakker

Kwaliteitsbeoordelaar Gebiedsteams 1.Hoorn, 

Gemeente Hoorn

Van ondersteuner ben ik projecten gaan leiden. Van projectleider naar kwaliteitsfunctionaris voor het sociaal domein. Een uitdagende baan.

In juni 2014 stapte ik van de fiets na een half jaar gefietst te hebben in Zuidoost Azië en Nieuw-Zeeland. Ik had een master sociale geografie op zak en het was tijd voor een vaste baan.
 
Binnen de gemeente vonden toen nét de decentralisaties van het sociaal domein plaats. Interessante ontwikkelingen! Via deze site vond ik een stage binnen het sociaal domein bij de centrumgemeente Hoorn. Ik werd aangenomen en kwam terecht in een bruisende afdeling waar grootse plannen werden gemaakt. De gemeente Hoorn moest in januari 2015 klaar zijn voor de nieuwe taken.
 
Nu bijna 3 jaar later zijn de gebiedsteams een vertrouwd gezicht, zijn duizenden hulpvragen beantwoordt en weten mensen binnen de gemeente Hoorn waar aan te kloppen bij welke problemen.
Mijn rol hierin? Van ondersteuner ben ik projecten gaan leiden. Van projectleider naar kwaliteitsfunctionaris voor het sociaal domein. Een uitdagende baan. Hoe zorg je ervoor dat de honderden betrokken partijen goed samenwerken, de gebiedsteams duidelijkheid hebben en tegelijkertijd de gemeente weet wat er gebeurt op financieel, inhoudelijk en organisatorisch vlak binnen het sociaal domein. Breed, maar zeker uitdagend!

Deelnemende organisaties