Disclaimer

Alle vacatures die op deze website worden gepubliceerd, zijn eigendom van de bij Werken in Noord-Holland Noord aangesloten organisaties en zijn beschermd door auteursrechtelijke wetten. Het is strikt verboden om vacatures van deze website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren of verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Werken in Noord-Holland Noord.

Elke inbreuk op ons auteursrecht zal worden vervolgd volgens de geldende wetgeving. Wij behouden ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen personen of entiteiten die onze vacatures zonder toestemming gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het eisen van schadevergoeding en het initiëren van gerechtelijke procedures.

Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat u de vacatures uitsluitend zult gebruiken voor persoonlijke doeleinden en dat u zich zult onthouden van elk gedrag dat in strijd is met ons auteursrecht.

Neem contact met ons op via info@werkeninnhn.nl indien u vragen heeft over het gebruik van onze vacatures of als u toestemming wilt verkrijgen voor het gebruik ervan op andere platforms.

Werken in Noord-Holland Noord behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de laatste versie van deze disclaimer te controleren.