Voorzitter en leden cliëntenraad
Gemeente Hoorn

Anders   |   Vrijwilligerswerk   |   Flexibel   |   4 - 8 uur
Solliciteer (t/m 31-3-2024)
Denk mee, praat mee en geef advies! Want meedoen in de maatschappij moet voor iedereen mogelijk zijn. Kom bij de nieuwe sociale cliëntenraad!

Wie zijn wij?

De gemeente Hoorn is ambitieus, ondernemend, open en we werken met plezier met en voor onze ruim 75.000 inwoners. Hierbij staan lef, werken vanuit eigen kracht, ja-denken en denken vanuit de stad centraal.

 

Om het beleid binnen het sociaal domein van de gemeente te verrijken, wordt een sociale cliëntenraad opgericht. Gemeente Hoorn vindt het belangrijk dat inwoners invloed mee kunnen denken met beleid dat de gemeente ontwikkelt en uitvoert. Het beleid bij het sociaal domein gaat met name om hulp bij geldzorgen en rondkomen, ondersteuning rond werk, meedoen, zelfredzaamheid, zorg en jeugd. De sociale cliëntenraad geeft onafhankelijk advies aan voor het college van de gemeente Hoorn. De raad bestaat uit een vaste groep inwoners die op vrijwillige basis met elkaar advies kunnen geven over beleidsinhoudelijke documenten voor het sociaal domein. Dit kan gevraagd advies zijn, waarbij de gemeente advies vraagt aan de cliëntenraad, of dit kan ongevraagd advies zijn, waarbij de cliëntenraad op eigen initiatief advies geeft aan de gemeente over beleid. De cliëntenraad krijgt een vaste beleidsmedewerker van de gemeente als contactpersoon.

De gemeente Hoorn is ambitieus, ondernemend, open en we werken met plezier met en voor onze ruim 75.000 inwoners. Hierbij staan lef, werken vanuit eigen kracht, ja-denken en denken vanuit de stad centraal.

 

Welke werkzaamheden kun je verwachten?

Als lid van de sociale cliëntenraad draag jij bij aan de adviezen die worden gegeven aan de gemeente, dit doe je op vrijwillige basis. De raad komt één keer per maand bij elkaar om gezamenlijk de adviezen voor te bereiden en af te maken. De leden van de sociale cliëntenraad kiezen gezamenlijk een voorzitter en vicevoorzitter. De voorzitter van de sociale cliëntenraad heeft het voornaamste contact met de gemeente en zit de vergaderingen van de raad voor. De voorzitter zorgt voor een juiste voorbereiding van de vergadering en draagt er zorg voor dat alle geagendeerde stukken aanwezig zijn, welke je vanzelfsprekend nauwkeurig hebt doorgelezen.

 

Wat verwachten wij van jou?

 

Voor een lid voor de sociale cliëntenraad zoeken wij iemand die:

 • Goed kan samenwerken met diverse partijen
 • Betrokken is bij én in de samenleving
 • In staat is om te gaan met tegengestelde belangen
 • Analytisch kan denken;
 • Beschikt over omgevingsbewustzijn en overtuigingskracht
 • Creatief kan omgaan met vraagstukken
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden heeft
 • Een goed inlevingsvermogen heeft en goed kan luisteren en doorvragen
 • Midden in de samenleving staat en beschikt over een relevant netwerk binnen Hoorn of bereid en in staat is dit op te bouwen;

 

Voor de voorzitter verwachten wij aanvullend het volgende:

 • Heeft ruime ervaring in het voorzitten van vergaderingen
 • Is in staat om onafhankelijk en boven de partijen te staan en om te gaan met tegengestelde belangen
 • Durft knopen door te hakken
 • Weet mensen te motiveren, te enthousiasmeren en te binden
 • Je stuurt niet vanuit een eigen mening maar geeft ruimte aan democratische besluitvorming.
 • Je beschikt over een analytisch en strategisch denkvermogen
 • Functioneert op HBO en/of WO werk- en denkniveau
 • Houdt de ontwikkelingen bij op de diverse gebieden van het cliëntenbeleid binnen het Sociaal Domein (Wmo, Participatie en Jeugd), zodat de sociale cliëntenraad goed kan functioneren
 • Is bekend met de bestuurlijke– en politieke gemeentelijke procesvoering;

 

Verder:

Daarnaast is het van belang dat je:

 • Woonachtig bent in de gemeente Hoorn
 • Minimaal 18 jaar oud bent
 • Aantoonbare affiniteit hebt met het sociaal domein van de gemeente Hoorn
 • Aantoonbare affiniteit hebt met cliëntenbelangen
 • Kennis hebt van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet en ontwikkelingen in het sociaal domein.

 

Goed om te weten:

 • Deelname aan de sociale cliëntenraad is een vrijwillige functie. De leden ontvangen per bijeenkomst een netto-vergoeding van €80.
 • De voorzitter ontvangt per bijeenkomst €20 extra.
 • Gemiddeld zal deelname aan de sociale cliëntenraad ongeveer 4 uur per week in beslag nemen. Voor de voorzitter is dit vanzelfsprekend iets meer.
 • De raad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 leden
 • Er vinden maximaal 10 bijeenkomsten per jaar plaats. Zo komt de raad eens per maand (m.u.v. de zomermaanden juli en augustus) samen.

 

Bel voor meer informatie of solliciteer direct

Reageer vóór 1 april 2024 met jouw motivatie en cv via onderstaand formulier. (werkeninnoordhollandnoord.nl). Vermeld in je motivatie of je solliciteert voor een voorzittersrol of als lid van de commissie, of wellicht heb je in beide rollen interesse.

 

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Wessel den Heeten, beleidsmedewerker Sociaal Domein, op telefoonnummer: 06 – 46057406 of via w.den.heeten@hoorn.nl

 

Het gesprek

Kennismakingsgesprekken vinden plaats in de week van 15 april 2024.

 

Ben je benieuwd naar gemeente Hoorn als werkgever? Bekijk het magazine op www.hoorn.nl/vacatures of kijk op www.werkeninnoordhollandnoord.nl

Competenties

Integriteit
Analytisch vermogen
Creativiteit
Inlevingsvermogen
Mondelinge communicatie
Netwerken
Overtuigingskracht
Samenwerken
Schriftelijke communicatie

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op werkeninnoordhollandnoord.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website