Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris
Gemeente Koggenland

WO   |   Tussen €5625 en €7659   |   Schaal 14   |   Regulier   |   Vast   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 31-12-2023)
Eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. Bereiken van de doelstellingen. Zichtbaar en aanspreekbaar met charisma en bezieling.

Tussen Hoorn en Heerhugowaard, op korte reistijd van de Randstad en dicht bij de snelweg, ligt een groene uitgestrekte polder: welkom in gemeente Koggenland! Kenmerkend voor gemeente Koggenland zijn de typische Westfriese dorpen, de nuchtere mentaliteit en de gemoedelijke sfeer. De gemeente heeft ruim 23.500 inwoners. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de ruimte krijgen om hun ideeën ten aanzien van hun leef- en werkomgeving te kunnen uiten en verder te kunnen ontplooien.

 

Bestuur en organisatie

De gemeenteraad bestaat uit 19 raadsleden, verdeeld over 5 partijen. Het college wordt gevormd door een coalitie van VVD en Gemeentebelangen Koggenland (GBK). Het college laat zich kenmerken door: open, informeel en ambitieus.

 

De organi­satie bestaat uit de afdelingen Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Bestuur, waarbij iedere afdeling de focus heeft op zijn eigen klant. Deze structuur sluit aan bij onze missie, visie en organisatiedoelen.  De organisatie heeft 230 medewerkers die zich onderscheiden als ondernemende collega’s die kwaliteit en samenwerking hoog in het vaandel hebben staan en kansen weten te benutten. Wij vinden het belangrijk te streven naar resultaten waar we trots op kunnen zijn. Er heerst een informele sfeer en de lijnen zijn kort.

 

De organisatie wordt aangestuurd door de Algemeen directeur/gemeentesecretaris. Deze geeft direct leiding aan drie afdelingshoofden en de concerncontroller (per 1/1/2024). Samen vormen zij het Directie Management Team (DMT). De afdelingen bestaan uit verschillende teams die worden aangestuurd door teamleiders. Het DMT en de teamleiders vormen samen het Groot Management Team (GMT).

 

Opgaven en rolinvulling

De samenleving verandert en opgaven voor gemeenten worden steeds groter en complexer. Daarom is er de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van de organisatie, om deze toekomstbestendig en schaalbaar te maken zodat we mee kunnen groeien met de ontwikkelingen. Met name een kleine gemeente als Koggenland vraagt om leiderschap en visie van de Algemeen directeur/-gemeentesecretaris.

 

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

 • Algemeen directeur van de organisatie

 

Als algemeen directeur ben je eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en het bereiken van de doelstellingen. Dit doe je met charisma en bezieling. Je bent zichtbaar en aanspreekbaar en weet collega’s op een natuurlijke wijze te inspireren om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

 

 • Doorontwikkeling ambtelijke organisatie

 

Samen met het DMT, GMT en HR, zet je in op verdere professionalisering van de organisatie. Hierin ben jij een boegbeeld; je committeert je aan de koers die is ingezet en zet je in voor de realisatie ervan. Je zorgt dat de basis op orde is en stuurt op meer rolduidelijkheid, resultaatgerichtheid, eigenaarschap en politieke sensitiviteit. Je stimuleert en stuurt op integraliteit en samenwerking, zowel binnen als buiten de organisatie. Je daagt mensen uit over grenzen heen te kijken, elkaar op te zoeken en samen mee te bewegen met de veranderende samenleving.

 

 • Verbinden bestuur en ambtelijke organisatie

 

Als eerste adviseur en ondersteuner van het college ligt het accent op de advies- en verbindingsrol, integrale toetsing van adviezen en een effectief besluitvormingsproces. Je vormt een belangrijke, verbindende schakel tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Samen met de afdelingshoofden zoek je naar een goede balans tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit. Continue aandacht voor een goed samenspel tussen college en organisatie is hiervoor van belang. Evenals helder opdrachtgever- en opdrachtnemerschap met bijbehorende duidelijke verwachtingen, prioritering, randvoorwaarden, communicatie en resultaatafspraken. Je beschikt over een gepast kritische opbouwende houding naar zowel college als organisatie.

 

 • Verstevigen samenwerking in de driehoek en in de regio

 

Samen met de burgemeester en de griffier zorg je voor een constructief driehoeksoverleg, zodat informatie-uitwisseling optimaal is en uitvoering van bestuurlijke besluiten zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd. Jij pakt een proactieve rol richting andere gemeenten, de provincie en maatschappelijke partners. Gemeente overstijgende bestuurlijke opgaven zijn bijvoorbeeld verduurzaming, woningbouw en de opvang van vluchtelingen.

 

 • WOR bestuurder

 

Tot slot vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Als WOR-bestuurder ben je goed en constructief in verbinding met de OR; je zorgt ervoor dat zij een actieve inbreng kunnen leveren. Aantrekkelijk werkgeverschap is een belangrijk thema voor de organisatie, ook vanwege de krappe arbeidsmarkt. Je hebt daarom bijzondere aandacht voor het vinden en behouden van medewerkers.

 

Wat heb je in huis?

Naast een academisch werk- en denkniveau heb je ruime leidinggevende ervaring binnen een politiek- bestuurlijke context. Daarnaast heb je ervaring met organisatieontwikkelings- en veranderingstrajecten en aantoonbare affiniteit met bedrijfsvoeringsprocessen. Je bent bekend met projectmatig werken. De match met persoonlijkheid is nadrukkelijk van belang. Onderstaande persoonskenmerken komen in jouw profiel naar voren:

 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij leidinggevenden en medewerkers.
 • Je draagt bij aan een lerende organisatie waarin ‘fouten maken mag’.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en weet te balanceren tussen de politiek-bestuurlijke dynamiek en de actualiteit van alle dag.
 • Als proactieve sparringpartner van het college sta je stevig in je schoenen en ben je  doortastend. Je biedt comfort en bent samenwerkingsgericht. Humor en relativeringsvermogen mogen hierin niet ontbreken.
 • Je bent resultaatgericht en besluitvaardig, zakelijk wanneer nodig en komt je afspraken na. Als anderen dat niet doen spreek je hen hierop aan. Tegelijkertijd heb je oog voor de mens en sta je naast medewerkers als dat nodig is.
 • Je denkt en handelt strategisch, maar ook realistisch en pragmatisch vanuit de houding om ‘zaken mogelijk te maken’.

 

Wat hebben wij jou te bieden?

Een motiverende en dynamische werkomgeving waarin jij het verschil kunt maken. Wij hebben een informele, professionele en familiaire cultuur waar hard werken en een goede sfeer hand in hand gaan. Aandacht hebben voor elkaar, persoonlijk contact en korte lijnen met onze collega’s, inwoners en ondernemers vinden wij belangrijk. Naast een prettige werkomgeving bieden wij je ook:

 • een dynamische functie voor 36 uur per week in een professioneel Directie Management Team (DMT);
 • afhankelijk van de opleiding en ervaring een salaris van minimaal € 5.625,- en maximaal € 7.659,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week, salarisschaal 14. De salarisschaal is gebaseerd op het huidige inwonertal van Koggenland waarbij aangetekend wordt dat Koggenland een groeiende gemeente is en groei in salaris verwacht wordt .
 • aanvullend een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05%, opgebouwd uit vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Je kunt het IKB flexibel inzetten voor aankoop van verlofdagen of maandelijks uit laten betalen. De keuze is aan jou;
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband;
 • de mogelijkheid om hybride te werken met een thuiswerkvergoeding;
 • opleiding en ontwikkeling o.a. verzorgd door de Westfriesland Academie;
 • vele activiteiten vanuit onze actieve personeelsvereniging.

 

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Monique Bonsen, Burgemeester, bereikbaar via (0229) 54 83 95. Voor meer informatie over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Dirk Lemmen, HR adviseur a.i., telefoonnummer 06 22 11 45 38.

 

Solliciteren

Word jij enthousiast van deze functie? Reageer dan tot en met zondag 31 december 2023 op de vacature via www.werkeninnoordnollandnoord.nl.

 

Je hebt een gesprek met een selectiecommissie en een adviescommissie. De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 9 en 11 januari 2024. De 2e gespreksronde staat gepland op woensdag 24 januari 2024. Daarnaast maakt een ontwikkelassessment onderdeel uit van de procedure.

Competenties

Integriteit
Zelfreflectie
Visie
Conflicthantering
Inlevingsvermogen
Leidinggeven
Netwerken
Omgevingsbewustzijn
Overtuigingskracht
Besluitvaardigheid

Contactpersoon sollicitatie

Monique Bonsen-Lemmers
m.bonsen-lemmers@koggenland.nl

Contactpersoon vacature

Dirk Lemmen
d.lemmen@koggenland.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op werkeninnoordhollandnoord.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website