Gemeentesecretaris Enkhuizen/ lid vd directie vd SED-organisatie
SED organisatie

WO   |   Schaal 14   |   Regulier   |   Vast   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 18-8-2021)

De gemeente Enkhuizen komt graag in contact met een onafhankelijke en betrokken gemeentesecretaris die het bestuur van de gemeente op een professionele wijze ondersteunt en adviseert.
De gemeentesecretaris is ook directielid van de SED-organisatie met de portefeuille bedrijfsvoering.
De SED-organisatie werkt voor de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

 

Over Enkhuizen

De gemeente Enkhuizen ligt in de regio West-Friesland, heeft veel te bieden en is populair
bij toeristen.Een kleine stad met een authentiek karakter, maar met complexe lokale en
regionale vraagstukken. Gelegen aan zowel het IJsselmeer als het Markermeer is
Enkhuizen omringd door water.

 

De voormalig VOC-stad herbergt een rijke historie, de erfenis van de 16e en 17e eeuw is
duidelijk zichtbaar in de bruisende binnenstad. Toeristische trekpleisters als het
Zuiderzeemuseum, Sprookjeswonderland en natuurlijk het bijzondere erfgoed van de stad
zelf, zijn al wandelend langs de grachten te bereiken. Met bijna 19.000 inwoners kent de
gemeente een hechte en diverse gemeenschap. Een gemeente met veel activiteiten en
evenementen, die mede tot stand komen door een actief vrijwilligersleven. Naast het
toerisme zijn de zaadteelt en nautische sector belangrijk voor de economie van Enkhuizen.
De gemeente is strategisch gelegen en kent goede verbindingen met Lelystad, Amsterdam
en Hoorn en grenst op land aan Stede Broec, Medemblik en over het water aan SúdwestFryslân, De Friese Meren, Urk en Lelystad. Enkhuizen ligt in een dynamische regio waarin de West-Friese gemeenten veel met elkaar samenwerken. De gemeente kent een
ambtelijke werkorganisatie met Stede Broec en Drechterland. Op vele verschillende
thema’s werkt Enkhuizen samen met andere gemeenten in de regio en neemt het deel aan
gemeenschappelijke regelingen.

 

Over het bestuur
In de gemeenteraad zijn 9 partijen actief. In het College van Burgemeester & Wethouders
nemen naast de burgemeester twee wethouders deel. Zij geven vorm aan het raadsbrede
akkoord. De gemeente Enkhuizen staat de komende jaren voor uitdagende opgaven. Grote
maatschappelijke thema’s zoals de decentralisaties in het sociaal domein, de
energietransitie en de Omgevingswet vragen veel aandacht.


Over de SED-organisatie
Samen met de gemeenten Stede Broec en Drechterland vormt Enkhuizen de ambtelijk
werkorganisatie SED. Binnen deze organisatie werken ongeveer 450 medewerkers ten
dienste van de ongeveer 60.000 inwoners van de drie gemeenten. Het bestuur van de SED
wordt gevormd door een Algemeen en een Dagelijks Bestuur.

 

De organisatie kent een informele en collegiale werksfeer met ruimte voor leren en
ontwikkelen van de medewerkers. De directie wordt gevormd door de drie
gemeentesecretarissen, waarbij de gemeentesecretaris van Drechterland algemeen
directeur is. Met elkaar geven zij leiding aan drie domeinen: samenleving, ruimte en
bedrijfsvoering.


De missie van SED is: Samen werken aan een prettige woon- en leefomgeving. SED staat
voor goede dienstverlening aan de inwoners en aan krachtige en deskundige
ondersteuning aan de besturen van Stede Broec, Drechterland en Enkhuizen. De
organisatie is bezig met een ontwikkeltraject waarin sturing en leiderschap,
dienstverlening en bestuurlijk contracteren, digitalisering en de ontwikkeling naar
resultaatgerichtheid en taakvolwassenheid centraal staan.


De kandidaat heeft twee belangrijke rollen:
1. Is eerste adviseur van het College van B & W van Enkhuizen en ondersteunt en
adviseert hen bij het maken van de strategische keuzes.
2. Geeft als lid van de directie van de SED samen met de twee collega’s op
inspirerende wijze leiding en sturing aan de verdere ontwikkeling van de
organisatie.

 

Naast deze opdracht vervult de gemeentesecretaris de volgende drie rollen:
 

Richting college
Je bent eerste adviseur van de burgemeester en wethouders. Je draagt zorg voor
afstemming met het college en vervult een schakelfunctie in een politiek, bestuurlijk en
maatschappelijk krachtenveld. Je bent in staat om bestuurders te ‘spiegelen’ en biedt
tegenspel waar nodig.


Daarbij is er tussen jou, de burgemeester, de wethouders en de griffier een constructieve
en intensieve samenwerkingsrelatie gericht op college, raad en organisatie. Je bent rolvast
en duidelijk en een actief en betrokken adviseur. Ter ondersteuning van deze taken is er in
Enkhuizen een adjunct-secretaris waarmee je een tandem vormt. De adjunct-secretaris
neemt veel taken op het gebied van: voorbereiden van vergaderingen, afstemmen van
ingezette acties en bewaken van de voortgang van de gemaakte afspraken, uit handen van
de gemeentesecretaris.


Richting de organisatie
Als een van de leiders van de organisatie ben je een benaderbare en verbindende
persoonlijkheid. Je toont voorbeeldgedrag en bent een inspirerend leider en een
teamspeler. Het verder professionaliseren van de organisatie is bij jou in goede handen.
Je geeft richting, draagt de visie uit en je stuurt consequent en consistent op de ingezette
organisatieontwikkeling. Opgave-sturing en het sturen op de strategische koers staat
centraal de komende jaren.


Je bent medeverantwoordelijk voor het behalen van de vastgestelde doelstellingen. Je bent
in staat om prioriteiten te stellen richting bestuur en organisatie en je behoudt het
overzicht en beperk je tot de hoofdlijnen.
Je geeft met je collega-directeuren leiding aan de domeinmanagers en coacht en
stimuleert hen. Je delegeert waar mogelijk en investeert actief in de samenwerking binnen
de directie en het management.


Richting het netwerk
Je bent in staat om Enkhuizen actief en met souplesse te representeren. Zowel binnen de
eigen gemeente als binnen de regio en bij de vele samenwerkingsverbanden waarin de
gemeente deelneemt. Je brengt kennis en informatie vanuit deze netwerken naar binnen
en stimuleert collega’s om actief te zijn in het aanmoedigen van participatie en
betrokkenheid van inwoners en instellingen.


Wat neem je mee?
Deze positie doet vooral een beroep op de competenties (politiek-bestuurlijke) sensitiviteit
leiderschap, visie en ondernemerschap.
• (politiek-bestuurlijke) Sensitiviteit: je hebt oog voor de soms tegengestelde
belangen. Je pakt signalen op en bent in staat bestuurders te ondersteunen
en te adviseren en biedt tegenspel waar nodig. Je hebt oog voor de
verwachtingen van individuele portefeuillehouders en voor het functioneren
van het collectief.
• Leiderschap: je bent een toegankelijke en verbindende leider en je hebt oog
voor de medewerkers en bent goed in staat verbindingen te leggen en
samenwerking te bevorderen. Je hebt lef, daadkracht en een hands-on
mentaliteit. Je stuurt op de doelen en inspireert mensen hun maximale
bijdrage te leveren.
• Visie: je hebt een visie op de veranderende rol van de gemeente en op de
positie in de regio. Je bent in staat dit te vertalen naar concrete activiteiten
en beleid, je behoudt het overzicht over activiteiten. Je hebt gevoel bij het
functioneren van een ambtelijke fusie.
• Ondernemerschap: je ziet kansen en handelt daarnaar, bent resultaat- en
klantgericht, vernieuwend en energiek en stuurt op te realiseren resultaten,
je ontwikkelt en onderhoudt netwerken en bent zichtbaar.
• Je hebt oog voor rollen, posities en verantwoordelijkheden en stuurt op
rolvastheid en heldere kaderstelling. Je bent een onafhankelijke
persoonlijkheid die kan relativeren en beschouwen en met professionele
distantie.

 

En de overige functie-eisen
• ervaring als eindverantwoordelijke binnen een politiek-bestuurlijke en
complexe omgeving;
• ervaring als adviseur van bestuurders;
• kennis van het functioneren van (ambtelijke) fusie-organisaties of
gemeenschappelijke regelingen;
• visie op en kennis van bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling;
• eigentijdse visie op het openbaar bestuur en samenwerking;
• ervaring met het effectief sturen op de resultaten en op transparante, open
verantwoording;
• academisch denk- en werkniveau.

 

Persoonskenmerken
Informeel, humor, ondernemend, onafhankelijk, verbindend, open en resultaatgericht.


Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald op schaal 14 van CAO gemeenten met een maximum van
€ 6994,- per maand op basis van een fulltime dienstverband. Inschaling vindt plaats op
basis van kennis en ervaring. Eventueel behoort een arbeidsmarkttoelage tot de
mogelijkheden. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel
keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt
inrichten. Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten uitkeren.
Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat
voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.


Procedure-informatie
De werving en selectie van de gemeentesecretaris is in handen van Ellen Bruin van
Castanho Selectie & Advies. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld.
Na een voorselectie door het bureau vindt de voordracht plaats aan de opdrachtgever. Een
delegatie van het College van B&W, directie, management en Ondernemingsraad, is
betrokken bij de selectie. Onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus is de planning:
• De gespreksrondes met kandidaten zijn op 8 en 14 september 2021 gepland.
• Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
• Een referentiecheck en een aanvraag VOG maken deel uit van de procedure.
• Het College van B & W neemt voor 1 oktober 2021 een benoemingsbesluit.

 

Solliciteren of meer informatie?
Voor meer informatie kan je contact opnemen met drs. Ellen Bruin, telnr. 06-20303256. Je
kunt solliciteren tot en met woensdag 18 augustus 2021 via www.castanho.nl/vacatures.
Als je jouw CV en korte motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvang je
vervolgens een bevestiging van de sollicitatie. Spoedig na het verstrijken van de
reactietermijn nodigen wij kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek met de adviseur
van Castanho.
 

Competenties

Verantwoordelijkheid
Inlevingsvermogen
Leidinggeven
Netwerken

Contactpersoon sollicitatie

Gaby van der Grooterheen
medewerker HR
Gaby.vandergrooterheen@sed-wf.nl

Contactpersoon vacature

Ellen Bruin
06-20303256
ellenbruin@castanho.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op werkeninnoordhollandnoord.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website