Teammanager Realisatie
Gemeente Hoorn

WO, HBO   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 12-4-2020)
Teammanager Realisatie, die een actieve rol in de ontwikkeling van het team wil pakken.

gemeente Hoorn – meer stad!

In de gemeente Hoorn wonen meer dan 70.000 mensen en de gemeente heeft vorig jaar de ambitie uitgesproken om ‘meer stad’ te worden. Dus er wordt flink gebouwd! Om deze groeisprong te kunnen realiseren moet de gemeente een omslag maken van een beheergemeente naar een ontwikkelgemeente. Tegelijk staat ook een grote beheeropgave voor de deur door de snel gegroeide bestaande stad met grote woonwijken rond de historische kern. Daarnaast komen ook de opgaven duurzaamheid en klimaatadaptatie. Dit betekent dat er binnen Stadsbeheer niet alleen een omwenteling in werk plaats vindt, maar ook in hoe medewerkers het werk moeten gaan benaderen. Pro-actief, ambitie, bouwen, meedenken, samenwerken, dat zijn termen die hun beslag moeten krijgen in de haarvaten van de ambtelijke organisatie van Hoorn.

 

organisatie

De gemeentelijke organisatie wordt aangestuurd door de gemeentesecretaris en vijf strategisch concernmanagers die ieder een thematisch aandachtsgebied hebben. De opgaven, programma’s, projecten en lijnwerkzaamheden worden door 19 teams en hun teammanagers opgepakt en uitgevoerd. Vanuit de thema’s ‘Levendige, gastvrije stad’, ‘Duurzame stad’ en ‘Schoon heel en veilige’ en ‘Bereikbare stad’  wordt richting gegeven aan het beheer van de openbare ruimte. Drie teams staan hiervoor gezamenlijk aan de lat, te weten: Beleid & Regie, Realisatie en Beheer en onderhoud.

 

Bij het team Realisatie zitten de projectleiders, werkvoorbereiders en directievoerders en de toezichthouders. Dit is het ingenieursbureau van de stad en zij realiseren en regisseren de projecten van de stad. Hier werken ruim 30 mensen. Niet alleen krijgen zij opdrachten vanuit het team Beleid & Regie voor bijvoorbeeld het groot onderhoud van de bestaande stad, ook krijgen ze nieuwe opdrachten vanuit team Projectmanagement voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Zo wordt er op dit moment hard gewerkt aan de ontwikkelingen in het stationsgebied ‘de Poort van Hoorn’ en de aanleg, in combinatie met de dijkversterking, van een groot stadsstrand.  

 

Bij het team Beheer en onderhoud vindt het dagelijks onderhoud binnen de gemeente plaats (rioleringen, wegen, groen, reiniging). De medewerkers bij de gemeente kenmerken zich door een sterke inhoudelijke betrokkenheid bij het eigen vakgebied.

 

De teammanagers van Beleid & Regie en Beheer en onderhoud zijn relatief nieuw in de organisatie, dus met hen vorm je als teammanager Realisatie het gezamenlijke management van het domein Stadsbeheer. Samen bouwen jullie verder aan een professioneel Stadsbeheer, waarin je elkaar weet te versterken en in onderlinge samenhang de betrokken teams op een hoger niveau weet te brengen. Als een moderne Gideonsbende neem je het initiatief in veranderingen, weet je te prikkelen en te inspireren en waar nodig verbeteringen door te voeren.

 

werkzaamheden: taken en rol

Als teammanager Realisatie ben je verantwoordelijk voor een goedlopend samenwerkingsproces. De eerste aanzet voor het opgavegericht werken is onlangs gedaan waarbij afstemming de rode draad is. De teammanager Realisatie heeft samen met de teammanager Projectmanagement de verantwoordelijkheid voor de procesketen projectmatig werken. Daarbij gaat het niet alleen over een effectieve en prettige samenwerking en afstemming tussen de gemeentelijke opdrachtgevers van Projectmanagement en van Beleid & Regie en dit team, ook gaat het over afstemming van team Realisatie naar de externe opdrachtnemers, zoals aannemers, en over de afstemming en overdracht van dit team naar het team Beheer en onderhoud van de openbare buitenruimte.

 

Komende zomer wordt de organisatieaanpak “Hoorn 2025” opgezet. De ambitie van Hoorn om uit te groeien naar “meer stad” is daarbij het uitgangspunt. De vraag voor de komende teammanager is dan ook: hoe zorg je ervoor dat de medewerkers goed uitgerust zijn voor de huidige werkelijkheid én voor de toekomstige. Meedenken, bouwen en richting geven zijn de onderwerpen die de nieuwe teammanager oppakt. Het gaat hierbij over cultuur en inrichting, over het coachen en aanspreken van mensen, over procesoptimalisatie en gezamenlijke verantwoordelijkheid. En over ambitie, maken en verbinden.

 

persoonlijk profiel

Je hebt bij voorkeur een technische opleiding op HBO of WO niveau en hebt ervaring met het werken binnen de openbare ruimte en het lokale bestuur. Je hebt een frisse blik, je bent analytisch, duidelijk in je verwachtingen en je geeft het goede voorbeeld waar het bijvoorbeeld over feedback geven én ontvangen gaat. Je vindt het leuk om na te denken, te prikkelen, mee te denken en richting te geven. Het is geen gespreid bedje waar je in terecht komt, maar dat vind je juist uitdagend: jij maakt namelijk je je eigen bedje wel op!

 

Je hoeft niet per se een gepokt en gemazelde manager te zijn, maar je bent betrokken en coachend; een leidinggevende met circa 5 jaar werkervaring die een luisterend oor biedt maar ook uitdaagt tot verdere professionalisering. Je bent een collega die met zijn mede teammanagers een ambitieus Stadsbeheer neerzet waar goed is nagedacht over slimmere afstemming en projectmatig werken.

Je kunt het samen-sterk gevoel een boost geven. Je bent daarnaast resultaatgericht en spreekt daar indien nodig ook op aan. Je houdt overzicht over het werk en ziet hoe processen beter kunnen worden ingericht en overlap kan worden benut.

 

Hoorn biedt:

Een informele organisatie waar ruimte wordt gegeven om te bouwen en door te ontwikkelen. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en de ruimte voor verbetering wordt geboden.

Iemand die daarnaast ook graag aan de wieg staat van de nieuwe stedelijke ontwikkelingen die in Hoorn gaan plaatsvinden, is bij dit team zeker aan het juiste adres. Via de link https://nieuws.hoorn.nl/werken-bij-de-gemeente-hoorn/welkom/ is meer informatie over werken bij de gemeente Hoorn te vinden.

 

Hoorn zit samen met zeven andere Westfriese gemeenten in het ‘Pact van Westfriesland’, een samenwerkingsverband dat als doel heeft om meer en beter samen te werken om de ambities in de regio te realiseren. Ambities op het gebied van wonen, werken, onderwijs, bereikbaarheid en vrije tijd. Hoorn is in dit verband de centrumgemeente. Ook vanuit Stadsbeheer liggen daar netwerk-verbanden.

 

Arbeidsvoorwaarden

Bij gemeente Hoorn heb je flexibele werktijden en kun je ook vanuit huis of op andere plaatsen werken. Daarvoor krijg je een laptop en een smartphone. Ruimte voor ontwikkeling, eigen initiatief en zelfstandigheid wordt belangrijk gevonden. Via de West-Friesland Academie kan je trainingen en cursussen volgen.

 

Goed om te weten:

  • voltijd, 36 uur;
  • salaris is marktconform, individueel keuzebudget 17,05%;
  • tijdelijk contract voor 1 jaar, met uitzicht op vast contract bij goed functioneren.

 

Direct solliciteren of nog een vraag stellen?

De werving en selectie is uitbesteed aan Barlaeus Advies.

Reageer vòòr 13 april a.s. via een email met je motivatie en cv aan annette@barlaeusadvies.nl.

 

Meer weten over het functieprofiel en de selectieprocedure?

Neem contact op met Annette de Graaf: 06-29087210 of Marc van der Poel 06-204 23 195 van Barlaeus Advies.

 

 

Competenties

Coachen
Inlevingsvermogen
Mondelinge communicatie
Regisseren
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Initiatief
Resultaatgerichtheid

Sollicitatieformulier

Heb je een account op werkeninnoordhollandnoord.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website