Nieuws:

Gemeente Hoorn aangesloten bij Huis van het Werk

Door: Marloes Hoorn | 4 december 2017 - 10:06

Samen voor een sterke regionale arbeidsmarkt

Gemeente Hoorn is partner geworden van de Stichting Huis van het Werk. De samenwerkingsovereenkomst is op 23 november ondertekend door wethouder Samir Bashara en bestuurdersvoorzitter van Huis van het Werk Occo Koedijker. Samen zetten zij zich in voor het behoud van werk en arbeidskrachten op de regionale arbeidsmarkt.

Wethouder Samir Bashara (personeel en organisatie): ‘Op de arbeidsmarkt gaat het om samenwerking tussen bedrijven, overheden en inzet van de juiste talenten. Dit kan mensen mooie banen en loopbaankansen opleveren.’
Occo Koedijker: ‘Huis van het Werk gelooft in die samenwerking en kennis delen. We zien namelijk steeds meer moeilijk vervulbare vacatures door digitalisering, technologische ontwikkelingen en het ontstaan van nieuwe beroepen en werknemers die onvoldoende of (te) eenzijdig zijn opgeleid. Bovendien zijn in de regio NHN relatief veel lager opgeleiden voor wie moeilijk passend werk is te vinden en veel hoger opgeleiden die een baan buiten de regio zoeken’.

Samir Bashara: ‘Gemeente Hoorn wil zich als aantrekkelijk werkgever positief onderscheiden in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. En we willen deze prachtige regio promoten om te wonen en te werken. Dat gebeurt nu al doordat we samenwerken met andere  publieke werkgevers in de regio. Dat versterken we door ons aan te sluiten bij Stichting Huis van het Werk en zo ook met het bedrijfsleven samen te werken .’
 
Samen op pad
Vijftien bedrijven staken 3 jaar geleden, de koppen bij elkaar. Dit heeft in oktober 2014 geleid tot oprichting van Stichting Huis van het Werk. Zonder winstoogmerk en vanuit werkgeversperspectief richten zij zich op het behoud van werk én arbeidskrachten voor de regionale arbeidsmarkt. Voor verschillende branches en doelgroepen. Inmiddels hebben zo’n 50 regionale bedrijven en organisaties zich als partner aangesloten bij Huis van het Werk. Samen behouden en scholen zij mensen (om en bij) voor de regionale arbeidsmarkt. Door breder samen te werken, vergroten ze de kansen voor zowel werkgevers als werknemers.

In de praktijk
Medewerkers van overheidsorganisaties in de regio Noord-Holland Noord konden alle vacatures bij de lokale overheid al zien op de website www.werkeninnoordhollandnoord.nl. Op die website is nu ook een link gelegd met de website van Huis van het Werk: www.wiewilikwordenplein.nl.  Andersom is ook de link gelegd. Zo is het totale aanbod van vacatures enorm uitgebreid. En kunnen medewerkers bij de lokale overheid en het bedrijfsleven zich breder oriënteren op hun loopbaan.

Cijfers in Noord-Holland Noord
De beroepsbevolking in Noord-Holland Noord bestaat uit 390.000 mensen. Daarvan hebben er 332.000 een baan, waarvan een derde buiten de regio. Door de vergrijzing neemt de beroepsbevolking de komende jaren af. Ondertussen zijn er ruim 20.000 mensen die geen baan hebben en werk zoeken. (bron: factsheet RPA-NHN)

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marloes Hoorn (gemeente Hoorn)


 

Nieuwsarchief

2019 (1) 2018 (9) 2017 (7)